• 02634256301 - 02634256359
  • 09190388448
  • گوهردشت کرج، برج نیکامال

امواج درمانی:

درمانی بسیار موثر و معجزه آسا برای درمان بیماری های سیاتیک، درد لگن و باسن، زانو درد و درد ساق پا ، دست دردهای شدید و درد شانه و کتف و همچنین التهاب و خارپاشنه پا به کار می رود. جدیدترین و آخرین مدل این دستگاه در مطب محصول کشور سوئیس ، آلمان و آمریکاست.